Agenda ALV 14 april 2018 in Ankeveen

Graag nodigen wij al onze leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NSTV
op zaterdag 14 april 2018 in Ankeveen.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 *)
 4. Rekening en verantwoording bestuur
  1. Jaarverslag *)
  2. Financieel jaarverslag **)
  3. Verslag kascommissie
  4. Decharge bestuur
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Monique Vergeer-van den Heuvel en Joke Wittenberg
  Aftredend en niet herkiesbaar: Peter Bos
  Samenstelling bestuur:
  Voorzitter:                  Monique Vergeer-van den Heuvel
  Secretaris:                 Vacant
  Penningmeester:       Joke Wittenberg
  Leden:                       Willem-Jan Molleman, Luciano Negro, vacant
 1. Beleidsplan 2018-2020 **)
 2. Jaarplan en activiteiten 2018
  1. Ledenaantal: stand van zaken en ontwikkeling
  2. Activiteiten 2018
 3. Contributie en begroting
  1. Vaststellen contributie 2018
  2. Benoeming kascommissie
  3. Begroting 2018 **)
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Na afloop van de vergadering nodigen wij alle aanwezigen uit voor een lunch met aansluitend een lezing door Remmelt Eldering, trainer RTC Noord, die Esmee Visser dit jaar naar het Olympisch Goud op de 5km begeleidde.

*) en **) Je vindt deze stukken achter de login via de Ledenpagina.

Het programma
10.00-10.30 Ontvangst met koffie en thee
10.30-12.30 Algemene Ledenvergadering (ALV)
12.30-13.30 Lunch (soep en broodjes)
13.30-15.00 Lezing Remmelt Eldering, trainer allround-team RTC Noord
15.00-16.00 Gelegenheid om na te praten, onder het genot van een drankje

Locatie
IJsclubgebouw Ankeveen, Stichts End t.o. 23, Ankeveen
Let op: zaterdag is de N236 vanaf Diemen via Weesp volledig afgesloten. Het advies is om vanuit het noorden op de A1 door te rijden tot de afslag Naarden–West. Dit om Ankeveen via Naarden te bereiken.

Nog niet aangemeld?
Je kunt je nog aanmelden:

ALV met lezing door Remmelt Eldering
 •   ALV
    Lunch (soep en broodjes)
    Lezing Remmelt Eldering
 •   SL2 (JSL)
    ST3 (Trainer A)
    ST4 (Trainer B)
    TC5 (Trainer C)

Reacties zijn gesloten.