Bestuur NSTV

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.

Functie Naam
Voorzitter: Monique Vergeer-van den Heuvel
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Joke Wittenberg
Bestuursleden: Willem-Jan Molleman
Luciano Negro
Imke Vormeer

Daarnaast maakt de NSTV gebruik van regiocoördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een jaarlijkse regionale bijeenkomst in ‘hun’ deel van het land:

  • Regio Zuid-Holland/Zeeland: Ben van Hagen
  • Regio Noord-Brabant/Limburg: Koos Meijer
  • Regio Groningen: Jacob Hartog
  • Regio Friesland: Jan Boelen
  • Regio Utrecht: Giancarlo Matarazzi
  • Regio Gelderland/Overijssel: Henk Veneman
  • Voor de regio Noord-Holland zoeken we nog een enthousiaste coördinator.

Hier vind je meer informatie over de functie van een regiocoördinator.

Bestuur NSTV:
Willem-Jan Molleman, Imke Vormeer, Luciano Negro
Monique Vergeer-van den Heuvel, Joke Wittenberg