Bestuur

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.

Functie Naam
Voorzitter: Monique Vergeer-van den Heuvel
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Joke Wittenberg
Bestuursleden: Peter Bos
Willem-Jan Molleman
Luciano Negro

Daarnaast maakt de NSTV gebruik van regiocoördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een jaarlijkse regionale bijeenkomst in ‘hun’ deel van het land:

  • Regio Groningen: Jacob Hartog
  • Regio Friesland: Jan Boelen
  • Regio Gelderland/Overijssel:
  • Regio Noord-Holland/Utrecht:
  • Regio Zuid-Holland/Zeeland: Ben van Hagen
  • Regio Noord-Brabant/Limburg: Koos Meijer

Hier vind je meer informatie over de functie van een regiocoördinator.


Luciano Negro, Willem-Jan Molleman, Peter Bos
en Monique Vergeer-van den Heuvel