Lidmaatschap

De NSTV kent leden en aspirant-leden.

Leden
Die personen die gediplomeerd schaats- of inline-skatetrainer zijn op niveau 2 of hoger (SL2, ST3, ST4, TC5).

Aspirant-leden

  1. Trainers in opleiding voor schaats-/inline-skateopleiding op niveau 2 of hoger.
    Het aspirant-lidmaatschap wordt na diplomering omgezet in een regulier lidmaatschap of vervalt als de persoon de opleiding stopt of niet binnen de door de KNSB gestelde termijn heeft afgerond.
  2. Studenten die gediplomeerd zijn als schaats- of inline-skatetrainer op niveau 2 of hoger voor een maximum van twee jaar.

Contributie
De contributie voor leden is € 45,- en voor aspirant-leden € 22,50 per jaar.

Lid worden
Lid worden van de NSTV kan door het invullen en versturen van het aanmeldformulier.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, moeten dit vier weken voor het einde van het betreffende lidmaatschapsjaar per mail kenbaar maken.

Wij innen de contributie in het lopende boekjaar. Wij maken hierbij gebruik van automatische incasso. Wil je geen gebruik maken van de automatisch incasso, dan kun je dit doorgeven. In dat geval ontvang je jaarlijks een digitale factuur die binnen 30 dagen voldaan moet worden. Hier komt € 5,- administratiekosten bij.