Decharge verlenen

 

 

Decharge Jaarverslag 2018-2019
  •   Ja
      Nee (in dat geval kun je geen decharge verlenen)
  •   Ja, ik verleen het bestuur decharge voor het jaarverslag 2018-2019
      Nee, ik verleen het bestuur geen decharge