15 en 16 april Algemene leden vergadering en congres

De Nederlandse Schaats Trainers Vereniging (NSTV ) organiseert op 15 April haar congres.
Het congres draagt als thema, “Instrumenten in trainingsaansturing”. Diverse sprekers informeren u over (toekomstige) mogelijkheden, onmogelijkheden en praktische
toepasbare voor de ons ter beschikking staande instrumenten in het monitoren van trainingsomvang en -intensiteit. Een zeer gevarieerd programma wordt geboden voor zowel breedte- als topsporttrainers, voor schaatstrainers maar ook voor trainers uit andere disciplines als wegatletiek, zwemmen, triatlon, wielrennen etc. Het congres wordt voor de leden van de NSTV op vrijdagavond voorgegaan door de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en een lezing verzorgt door Nico Hofman over ‘Dry Needling’.

Reacties zijn gesloten.