Samenvatting beleidsplan NSTV

Beleidsplan Nederlandse Schaatstrainers Vereniging (NSTV) 2010-2014

We didn’t lose the game; we just ran out of time.”

– Vince Lombardi –

Nieuwe koers Nederlandse SchaatsTrainers Vereniging

De Nederlandse schaatstrainers vereniging (NSTV) is een vereniging voor en door schaatstrainers. De vereniging bestaat ruim 50 jaar en heeft afgelopen voorjaar gekozen voor een nieuwe koers. De NSTV wordt een vereniging die zorg draagt voor het uitdragen van kennis en knowhow op een eigentijdse moderne manier, jong en oud, verenigings- en toptrainer aanspreekt en een noodzaak is voor de hedendaagse schaats- en skatetrainer op verschillende niveaus.

Noodzaak van nieuwe koers

De nieuwe koers is nodig om als vereniging bestaansrecht te behouden en een meerwaarde te hebben. De NSTV oogt nu als een culturele- en traditionele vereniging. De vereniging heeft voornamelijk leden van boven de 50 jaar. De leden die de applicaties bezoeken zijn veelal dezelfde personen. Doorgaan op dezelfde wijze zal steeds minder deelnemers aan de applicatiebijeenkomsten en steeds minder leden opleveren.

Een belangrijke oorzaak is dat de NSTV onbekend is bij veel trainers en geen actief beleid voert om trainers en trainers in-spe te informeren. Daarnaast was het lidmaatschap van de NSTV alleen mogelijk voor trainers niveau 3 (A) en hoger. Ook sluiten de huidige applicatiedagen blijkbaar onvoldoende aan bij de interesses en wensen van nieuwe trainers (snel op te halen informatie, op het moment dat dit uitkomt/nodig is). Verder kende de NSTV weinig bestuurlijke mutaties en werd zij lange tijd door hetzelfde gezicht vertegenwoordigd. Tot slot is de KNSB veranderd en zij verandert verder; dat leidt tot een veranderende communicatie en veranderende samenwerking.

Nieuwe NSTV

De NSTV heeft als missie: De NSTV omvormen tot een eigentijdse moderne vereniging die met behulp van diverse moderne communicatiemiddelen primair haar leden (gediplomeerde trainers) informeert en bijschoolt over schaats-, skate en sporttechnische ontwikkelingen ook in het kader van het vernieuwde licentiebeleid. Daarnaast heeft zij via een gedifferentieerd aanbod ook oog voor een bredere doelgroep dan voorheen, zoals de gediplomeerde schaatsleiders en voor de werving van potentiële leden.

 

De NSTV wil als vereniging een bijdrage blijven leveren aan de schaats- en skatesport in het algemeen en in het bijzonder aan het noodzakelijk kennisniveau van het technisch kader. Wij willen belangrijke en noodzakelijke kennisontwikkelingen aanbieden aan alle aangesloten en potentiële leden. Dat gaan wij doen door kennis en knowhow vanuit de eigen of andere organisaties te delen met onze leden via een gedifferentieerd scholings- en informatieaanbod. De nieuwe koers kan alleen slagen wanneer er op drie fronten acties worden ondernomen: imago, bestuurlijk en op activiteitengebied.

De vereniging wil haar imago veranderen door te gaan werken via een interactieve website, door zichzelf meer te presenteren en door een andere culturele uitstraling. De NSTV mag/moet bekend worden onder met name schaats- en skatetrainers.

De vereniging wil haar bestuurlijke organisatie veranderen door: duidelijke taakverdeling en budget- verantwoordelijkheden, hanteren van draaiboeken & checklists en een efficiëntere organisatie. Daarnaast zullen bestuursleden actief contact leggen en in stand houden met vertegenwoordigers van de verschillende schaats-/skate disciplines. Verder zal de bestuurssamenstelling op sterkte worden gebracht via vernieuwing en verjonging en het verbeteren van de vertegenwoordiging van de diverse disciplines in het bestuur. Tot slot wil en moet de vereniging haar gezonde financiële positie bewaken en behouden.

Op activiteitengebied gaan wij de applicatiebijeenkomsten omvormen tot drie soorten bijeenkomsten, waardoor wij meer geïnteresseerden hopen te bereiken en alle licentieniveaus kunnen bereiden.

Congres

In de eerste plaats zal er jaarlijks een congres worden georganiseerd waarin nieuwe- en wetenschappelijke ontwikkelingen gepresenteerd worden met behulp van deskundigen. Dit congres is sportoverstijgend en waar mogelijk zal er samenwerking zijn met partnerbonden (NTB, KNWU, KNAU, …). Het congres is breed toegankelijkheid voor trainers en zal sportoverstijgende en sportspecifieke onderwerpen behandelen. Deelname aan het congres levert een aantal punten op voor het behoud van de technisch kaderlicentie binnen de KNSB.

Masterclasses

Daarnaast zullen er masterclasses worden georganiseerd. In deze bijeenkomsten wordt een verdieping aangeboden op onderwerpen uit de KNSB-opleidingen. Dit zijn (schaats/skate) disciplineoverstijgend en/of –specifiek bijeenkomsten, primair voor NSTV-leden. Deze masterclasses zijn zo ingericht dat zij een aantal KNSB-punten opleveren voor behoud van de technisch kaderlicentie. Elke masterclass wordt een aantal keren herhaald op verschillende plaatsen in het land, zodat zoveel mogelijk NSTV-leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen.

Regionale bijeenkomsten

Tot slot gaan wij regionale (werk)bijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten worden door NSTV-leden verzorgd voor leden en niet-/ aspirantleden. In deze bijeenkomsten zal de nadruk liggen op praktijkscholing, toepassen van werkvormen, spellen, oefeningen, methodiek. Dit zijn bijeenkomsten die ook voor trainers in-spe of met opleiding niveau 1 of 2 erg interessant kunnen zijn.

Effecten

De NSTV krijgt met de nieuwe koers een frissere, moderne uitstraling en hopelijk ook nieuwe leden. Het NSTV-aanbod is uniek, daar zij grotendeels sportspecifiek is en zich richt op het langebaanschaatsen, shorttracken, marathonschaatsen, kunstrijden en het inline-skaten. NSTV-leden betalen naast hun contributie geen extra bijdrage (uitgezonderd consumpties) voor deelname aan masterclasses en regionale bijeenkomsten. Daarnaast waardeert de KNSB ons aanbod met punten voor het behoudt van de technisch kaderlicentie.

Met de nieuwe koers speelt de NSTV in op de snel veranderende opleiding- en bijscholingswereld en blijft zij interessante bijeenkomsten en informatie bieden voor haar leden.

Reacties zijn gesloten.