Activiteiten

Congres

Plenaire sessie

Jaarlijks organiseert de NSTV in samenwerking met de KNSB en NLcoach het ‘Schaats- en Inline-skate Trainerscongres’ in april. Tijdens dit congres worden nieuwe, wetenschappelijke of belangrijke ontwikkelingen gepresenteerd.

Dit congres wordt ook aangeboden aan trainers van aanverwante sporten (wielrennen, triatlon, hardlopen). Het congres is toegankelijkheid voor trainers van alle niveaus en behandelt sportoverstijgende en sportspecifieke onderwerpen.

Voorafgaand aan dit congres vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats, waarin leden kunnen meedenken en -beslissen.

Masterclasses
Met de masterclasses wordt een verdieping aangeboden op onderwerpen uit de KNSB-opleidingen niveau 3 en 4. Bijvoorbeeld video-analyse, bochttechniek, mental coaching, lactaatmeting etc. Elke masterclass wordt op verschillende locaties in het land georganiseerd, zodat zoveel mogelijk NSTV-leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen. 

Regionale bijeenkomsten en bijscholingen

Ankeveen 2009

Regionale bijeenkomsten zijn laagdrempelige workshops voor zowel leden als niet-leden waarbij de nadruk ligt op praktijkscholing, toepassen van werkvormen, spellen, oefeningen en methodiek. De workshops zijn met name voor trainers vanaf niveau 2 erg interessant. 

Licentiepunten
Het aantal licentiepunten dat je krijgt voor deelname aan een masterclass of bijscholing hangt af van de betreffende bijeenkomst. Hierover communiceren we in de aankondiging. Een overzicht van de door jou gevolgde NSTV-bijeenkomsten vind je in de ledenportaal.