Uitnodiging online ALV 2020

Graag nodigen wij al onze leden en aspirant-leden uit voor onze ONLINE Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdagavond 12 juni om 19.30 uur.Vandaag heeft iedereen de mail hiervoor ontvangen. De agenda vind je hier. De overige stukken vind je in de … Lees verder

Online ALV 12 juni 2020

Allereerst hopen wij van harte dat al onze leden gezond zijn en zich goed door deze corona-tijd heen bewegen! Eerder hebben wij je al laten weten de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op zaterdag 4 april gepland stond, vanwege de corona-maatregelen … Lees verder

Nieuwe ledensite is live!

Vanaf nu kun je als NSTV-lid inloggen in onze nieuwe ledensite. We hebben iedereen vanmorgen daarover geïnformeerd via een e-mail met bijlage. In deze ledensite kun je jouw gegevens bekijken zoals die bij de NSTV geregistreerd staan en (indien nodig) aanpassen, … Lees verder

Contributie-inning in januari

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2019, is het voorstel aangenomen om de contributie vanaf 2020 voortaan eind januari te gaan innen. Begin december gaat er jaarlijks een herinneringsmail uit, zodat iedereen tijdig voor het aflopen van het jaar geïnformeerd wordt. Op deze manier … Lees verder