Bestuur NSTV

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.

Functie Naam
Voorzitter: Monique Vergeer-van den Heuvel
Secretaris: Anna Julia Janssen
Penningmeester: Christiaan Smit
Vice-voorzitter: Willem-Jan Molleman
Ledenadministratie: Luciano Negro

Daarnaast maakt de NSTV gebruik van regiocoördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een jaarlijkse regionale bijeenkomst in ‘hun’ deel van het land:

  • Regio Zuid-Holland/Zeeland: Ben van Hagen
  • Regio Noord-Brabant/Limburg: Koos Meijer
  • Regio Noord: Jan Boelen
  • Regio Utrecht: vacant
  • Regio Gelderland/Overijssel: Henk Veneman
  • Regio Noord-Holland: vacant

Hier vind je meer informatie over de functie van een regiocoördinator.

Voormalig bestuur NSTV:
Willem-Jan Molleman, Imke Vormeer, Luciano Negro
Monique Vergeer-van den Heuvel, Joke Wittenberg
– een nieuwe foto volgt z.s.m. –