Lidmaatschap

De NSTV kent leden en aspirant-leden.

Leden
Die personen die gediplomeerd schaats- of inline-skatetrainer zijn op niveau 2 of hoger (SL2, ST3, ST4, TC5).

Aspirant-leden
Trainers in opleiding voor schaats-/inline-skateopleiding op niveau 2 of hoger. Het aspirant-lidmaatschap is geldig vanaf de start van de opleiding voor één jaar en wordt daarna omgezet in een regulier lidmaatschap dan wel vervalt als de persoon het diploma niet heeft behaald. Het aspirant-lidmaatschap is slechts één maal aan te vragen.

Contributie
De contributie voor leden is € 45,- en voor aspirant-leden gratis.

Lid worden
Lid worden van de NSTV kan door het invullen en versturen van het aanmeldformulier.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, moeten dit vier weken voor het einde van het betreffende lidmaatschapsjaar per mail kenbaar maken.

Wij innen de contributie vanaf 2020 in de maand januari (besluit ALV 2019). Wij maken hierbij gebruik van automatische incasso. Mocht iemand echt geen gebruik willen maken van automatische incasso, dan is dat in uitzondering mogelijk. In dat geval komen er administratiekosten bij ad vijf euro.