Bijscholing “Droogtraining”: ervaren, kijken, feedback en leren!

Net als op zaterdag 18 mei in Haarlem, vond op woensdagavond 12 juni een bijscholing “Droogtraining” plaats in Alkmaar, wederom¬†verzorgd door hoofdtrainer RTC Sjoerd Geraets en zijn collega’s. Wederom een grote opkomst en dus een onderwerp waar behoefte aan is.

Het was een leerzame avond die begon met een theoretisch gedeelte. Vragen kwamen aan bod als:

  • Waarom gebruiken we droogtraining?
  • Hoe kan een droogtraining ingezet worden?
  • Training is herhaling, maar variatie is belangrijk.
  • En ook vaste series in trainingen helpen prioriteiten over te brengen.

Daarna kwam het praktijkgedeelte. We konden terecht op het middenterrein van de ijsbaan. Het praktijkgedeelte bestond uit 3x een half uur waarbij elk half uur een ander thema of gedeelte van de training werd doorgenomen: de warming-up, de opbouw en de kern.

Er kwamen verschillende oefenvormen langs, zoals schaatspassen en -sprongen, elastiek of cornerbelt en een trainingsvierkant. Er werden tweetallen gevormd, waarbij de ene trainer steeds een techniekoefening uitvoerde terwijl de andere de opdracht kreeg om te kijken en feedback te geven. Ook werden er tips gegeven hoe je feedback kunt geven of hoe je als trainer hierin kunt sturen.

Het mooie is dat je dit ook met je pupillen op deze manier kunt toepassen in je training, want door te kijken naar elkaar en goed met de techniek bezig te zijn, word je immers zelf als schaatser ook beter.

Het doel van deze avond was vooral kennis delen en vergroten. De tips die de trainers deze avond gekregen hebben, kunnen zij komende weken ook praktisch toe gaan passen bij hun eigen groep. Een geslaagde avond dus weer!

Reacties zijn gesloten.