Kort verslag applicatie

De bijscholing van zaterdag 6 juni werd gehouden in een ruime zaal van de nieuwe ijsbaan Twente in Enschede. De deelnemers kregen vier presentaties aangeboden, onder leiding van dagvoorzitter Piet Schipper. Allereerst startte de dag met een voordracht van Julien … Lees verder

Erelidmaatschap Piet Schipper

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2009 is Piet Schipper teruggetreden als voorzitter van de NSTV. De ALV heeft toen het voorstel aangenomen om Piet te benoemen tot erelid van de vereniging. Die beslissing kon tijdens de vergadering echter nog … Lees verder