Nieuwe ledensite is live!

Vanaf nu kun je als NSTV-lid inloggen in onze nieuwe ledensite. We hebben iedereen vanmorgen daarover geïnformeerd via een e-mail met bijlage. In deze ledensite kun je jouw gegevens bekijken zoals die bij de NSTV geregistreerd staan en (indien nodig) aanpassen, … Lees verder

Contributie-inning in januari

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2019, is het voorstel aangenomen om de contributie vanaf 2020 voortaan eind januari te gaan innen. Begin december gaat er jaarlijks een herinneringsmail uit, zodat iedereen tijdig voor het aflopen van het jaar geïnformeerd wordt. Op deze manier … Lees verder