Coachen, een bijzonder vak!

Coachen, is een bijzonder vak !

Coachen is een zeer complex en veelzijdig vak. Bij dit feit werd op 17 juni 2011 in de bossen van Zeist door een negentigtal schaatstrainer-coaches uitgebreid stilgestaan. NLcoach, de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en de Nederlandse Schaats Trainers Vereniging (NSTV) organiseerden in het KNVB Hotel, Sport en Zalenaccommodatie het congres “Trainen en coachen in het schaatsen”. Er werd een combinatie gemaakt van sportspecifieke en sporttakoverstijgende onderwerpen zoals mentale begeleiding, talentbegeleiding, impliciet en expliciet methodisch leren en een masterclass bochtentechniek.

Het congres werd geopend door Tim Lubout van NLcoach.
Na een korte introductie over NLcoach, de organisatie die zich inzet om de kwaliteit van sportcoaches van alle takken van sport en op ieder niveau te verbeteren werd manager sportontwikkeling van de KNSB Pieter Clausing naar voren gevraagd. Hem werd gevraagd naar hoe de KNSB aankijkt tegen de samenwerking met NLcoach en de NSTV in de organisatie van dit congres, hoe er vanuit de KNSB aangekeken wordt naar kennisdeling en de combinatie van sportspecifieke en sporttakoverstijgende thema’s. “Dit congres is een ideaal platform voor trainer-coaches om kennis te halen en om te netwerken. Er wordt voor trainers en coaches die bij de bond een diploma hebben gehaald een bijscholingsprogramma aangeboden om de kennis en vaardigheden van deze coaches up to date te houden. Hierin spelen de NSTV (sportspecifieke thema’s) en NLcoach (sporttak overstijgende thema’s) een grote rol”, aldus Pieter Clausing.

Na de opening kwam topcoach Peter Blangé aan het woord. Hij gaf een schitterende uiteenzetting over het vak van de coach. “Als coach ben je een duizendpoot en dien je dus van veel zaken op de hoogte te zijn. Als coach ben je nooit uitgeleerd en dien je een eigen visie te ontwikkelen. Je moet altijd weten waar je naartoe wilt. Het praten met collega trainer-coaches is essentieel om jezelf te blijven ontwikkelen. Daarnaast is zelfstudie enorm belangrijk. Daarom ben ik vereerd om hier vandaag te mogen staan”, aldus Peter Blangé.

Na het plenaire gedeelte gingen de coaches uiteen in een zestal workshops. In de workshops werd in twee rondes van 75 minuten ingegaan op onderwerpen als mentale begeleiding, talentbegeleiding en fysieke training.

Al met al waren de aanwezige coaches enorm tevreden. Voor komend jaar hebben de organiserende partijen aangeven wederom een congres te organiseren voor schaatstrainer-coaches. “Wij, als NLcoach, zijn blij dat de samenwerking wordt vervolgd. Coaches in Nederland beter maken, dat is waar we het voor doen”, aldus Tim Lubout.

Met dank aan http://www.nlcoach.nl/nieuws/congres-nlcoach-knsb-nstv-zeer-succesvol/

 

Reacties zijn gesloten.