Contributie-inning in januari

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2019, is het voorstel aangenomen om de contributie vanaf 2020 voortaan eind januari te gaan innen.

Begin december gaat er jaarlijks een herinneringsmail uit, zodat iedereen tijdig voor het aflopen van het jaar geïnformeerd wordt. Op deze manier kunnen leden die hun lidmaatschap bij de NSTV willen opzeggen, dit nog doen voordat het jaar afloopt, zodat zij niet een jaar contributie hoeven te betalen terwijl ze geen lid meer willen zijn. Deze mail hebben alle leden in de eerste week van december ontvangen.

Vandaag, dinsdag 7 januari, hebben alle de factuur via mail ontvangen. De afschrijving vindt plaats in de vierde week van januari.

 

Reacties zijn gesloten.