Dag van het Sportonderzoek: 85 presentaties

Uiteenlopende onderwerpen

Onderzoekersuit verschillende disciplines, werkzaam bij universiteiten, hogescholen,onderzoeksinstellingen en  particuliereonderzoeksbureaus zullen vertellen over lopend en afgerond onderzoek. De meestuiteenlopende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen. Een greep uit het rijkeaanbod ter illustratie:

 • de globalisering en glocalisering in hetcapoeira
 • de vitaliteitsindex van verenigingen
 • de inzet van citytrainers
 • spanning en vermaak in teamsporten
 • de relatie tussen persoonlijkheid en motoriek
 • sedentair gedrag in Nederland
 • de praktijk van de combinatiefunctionaris
 • bewegingsstimulering van mensen met eenverstandelijke handicap
 • de invloed van transfers op sportprestaties
 • topsportscholen in Vlaanderen
 • de relatie tussen contributies ensportparticipatie
 • de fysieke activiteit van stadskinderen
 • sport, cultuur en sociale competenties

       

 

Reacties zijn gesloten.