Geslaagde ALV-dag in Lekkerkerk

Op zaterdag 13 april waren we in het clubhuis van IJsclub Lekkerkerk te gast voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Maar liefst 43 leden hadden zich voor de vergadering aangemeld. Enthousiast over het schitterende clubhuis en mooie platteland-omgeving, startten we om 10.30 uur de vergadering.

Wat gebeurde er – naast de gebruikelijke zaken – allemaal?
Ten eerste werd Willem-Jan Molleman, die aftredend en herkiesbaar was, met luid applaus herkozen. Daarna werd met evenzo veel applaus Imke Vormeer tot bestuurslid gekozen. Zij draaide al sinds oktober mee en heeft nu officieel zitting in het bestuur.

We zijn hiermee nog niet voltallig. Nog altijd zijn we op zoek naar een secretaris om onze taken te verlichten. Daarnaast heeft onze penningmeester aangegeven dat zij over twee jaar, wanneer zij aftredend is, zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar zal stellen. Heb jij een klein beetje gevoel voor cijfers en een uur tot soms vier uur in de maand over, neem dan contact met ons op!

Afgelopen jaar hebben we wat bijscholingen betreft gericht op SL2 en hoger ruim voldaan aan onze doelstelling van minimaal acht, dit waren er namelijk tien. De masterclasses bleven door diverse omstandigheden met twee stuks helaas iets achter bij onze doelstelling van minimaal vier. Een masterclass, gericht op verdieping van minimaal ST4, kost meer tijd om te organiseren en van de grond te krijgen. We blijven ons echter inzetten de doelstelling jaarlijks te halen. Ook het jaarlijkse Schaatstrainerscongres was met bijna 200 deelnemers weer een geslaagd evenement.

De aanwezig regiocoördinatoren West en Zuid, Ben van Hagen en Koos Meijer, werden voor hun vele werk weer in de bloemetjes gezet. Mede dankzij onze regiocoördinatoren lukt het ons zoveel bijeenkomsten te organiseren. Spontaan meldde zich Henk Veneman zich als regiocoördinator voor regio Oost, zodat we nu ook in die regio vertegenwoordigd zijn.

Op advies van de Kascommissie, mede namens Koos Meijer verwoord door Chris Zuiderduin, werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2018. Onze penningmeester Joke Wittenberg werd geprezen om haar punctuele verzorging van de financiën.

Luciano Negro gaf een uiteenzetting over de overgang van onze ledenadministratie en ledenportaal van ClubWebware naar All United. Grootste reden is dat het onderhoud van ClubWebware stopt. De overgang naar All United moet vereenvoudiging voor de gebruiker (leden en administrateur) opleveren maar zorgt er ook voor dat we klaar zijn voor de toekomst. Voor het testen van een paar zaken, meldden zich zo’n trainers aan.  Eind mei / begin juni is de planning over te zijn op het nieuwe systeem.

Ook gaf Luciano weer een overzicht van onze ledenaantal, waarbij het nog steeds duidelijk is dat we gestaag blijven groeien!

Kijkend naar de planning van activiteiten voor 2019, zijn we al weer op de goede weg onze doelstellingen ook dit jaar te halen. Daarbovenop gaf Willem-Jan een beeld van de activiteiten die we in het kader van publiciteit en bekendheid van de NSTV organiseren. Daarbij presenteerde hij naast de al bekende coach-mappen, nu ook stickers en pin’s die alle aanwezigen mee konden nemen. En hij liet een proef van de nieuwe coach-schema’s zien die nét niet voor de vergadering klaar waren. Inmiddels zijn ze wel voorradig en voor 5 euro beschikbaar. Als je ons een mail stuurt, dan ontvang je ze binnen een paar dagen in je brievenbus.

Met een dik compliment van ons erelid Jan Buis voor hoe wij als bestuur alles voor elkaar hebben, “daar ben ik best jaloers op”, aldus Jan, kunnen we terugkijken op een geslaagde vergadering waarin veel werd meegedacht, ideeën aangedragen en de leden hun enthousiasme toonden voor de manier waarop we bezig zijn. Daar zijn we als bestuur best trots op en we gaan dan ook graag verder!

Errol Esajas: durf te investeren in motoriek
Na een goed verzorgde lunch, werden we in de middag meegenomen door Errol Esajas, die ons inzicht gaf in zijn visie en manier van werken. Met zijn zelf opgezette bewegingscentrum brengt hij mensen in beweging, op laagdrempelige wijze en op alle vlakken: topsport, maar ook breedtesport, ouderen, mindervaliden en re-integratie-jongeren komen bewegen bij Errol. Beter worden, gezonder worden, terugkomen in de maatschappij, en vooral heel veel plezier. Dat is de optiek.

Op zijn inspirerende wijze liet hij de aanwezige trainers zien wat hij bedoelt als je de vijf grondmotorische vaardigheden aandacht moet geven: lenigheid, coördinatie, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Stiekem was hij wel onder de indruk over de goed getrainde ‘oudere’ trainers in de zaal.

Schaatsers zou hij vooral meegeven de stijfheid rondom de heupen aan te pakken. Een uitgebreide warming-up met losmaakoefeningen moet dan ook standaard onderdeel van een training zijn. Meer aandacht voor bewegen, voor de manier van bewegen, voor coördinatie, is zijn mening. Oftewel: durf te investeren in motoriek, was zijn aanbeveling.

Veel enthousiasme over zijn lezing, waarin vooral ook zijn maatschappelijke rol werd gewaardeerd. Terecht wordt uitgekeken naar de masterclass “Snelheid” die hij op 25 april zal verzorgen. Zijn presentatie vind je in de Kennisbank via de Ledenpagina.

Kortom: een zeer geslaagde ALV-dag!

Een impressie (met dank aan Hans Colijn!):

       

   

Het complete bestuur:
Boven: Willem-Jan Molleman, Imke Vormeer, Luciano Negro
Onder: Monique Vergeer-van den Heuvel, Joke wittenberg

 

Reacties zijn gesloten.