KNSB Vaardigheidspaspoort

Deze winter is er voor het jeugdschaatsen een nieuw pakket aan vaardigheidstesten ontwikkeld. Dit komt samen in het KNSB vaardigheidspaspoort. Dat is vanaf nu beschikbaar.

De KNSB werkt al meerdere jaren met een aantal proeven voor het diplomaschaatsen, maar in die proeven staat met name de snelheid centraal en is er weinig aandacht voor de meer technische vaardigheden. Vanuit de verenigingen en jeugdschaatscommissies was de wens geuit om voor de jeugd testen te ontwikkelen, waarin technische vaardigheden meer meer aandacht krijgen. Met de input van de verenigingen en commissies is er een nieuwe set met schaatstesten gemaakt, waarin die focus inderdaad verlegd is naar vaardigheden. 

De 32 testen zijn thematisch onderverdeeld in zes niveaus, waarbij het ook mogelijk is om testen van verschillende niveaus in een volgorde naar eigen voorkeur (of voorkeur van begeleider/trainer) af te leggen.
Op deze manier kan bij het jeugdschaatsen nog beter worden ingespeeld op de vaardigheden die een kind al beheerst en aan de vaardigheden waar nog extra aandacht moet worden besteed. De videofragmenten en omschrijving met aandachtspunten van de testen zijn geplaatst op zowel KNSB.nl als op de site van de KPN Junior Schaatsclub en is voor iedereen toegankelijk.

Bijscholing workshops voor trainers en begeleiders
Voor trainers en begeleiders die betrokken zijn bij het jeugdschaatsen en extra ondersteuning willen bij het werken met de nieuwe vaardigheidstesten kan een workshop worden aangevraagd. Tijdens deze workshop worden de testen (wanneer mogelijk op het ijs) doorgenomen en worden oefen –en spelvormen in aanloop naar de testen aangereikt. Deze extra workshop wordt volgend seizoen als nieuwe bijscholing binnen het opleidingsaanbod aangeboden. Trainers die dit seizoen deze extra workshop al wel volgen kunnen dan met terugwerkende kracht bijscholing laten aftekenen.
Bij afname van 750 Vaardigheidspaspoorten kan een gratis workshop (voor max. 20 personen) lokaal worden aangeboden. Is er belangstelling voor een workshop, dan kan dat kenbaar gemaakt worden door een mailtje te sturen naar Opleidingen@knsb.nl.

Belangrijkste voordelen van de nieuwe vaardigheidstesten op een rijtje
– Aanbod sluit weer aan bij de behoefte van de doelgroep
– Eenduidigheid in het land
– Herpositionering van alle disciplines binnen de lesstof en testen
– Koppelingen mogelijk met andere jeugdactiviteiten (vanuit verenigingen en KNSB)
– Beter contact en afstemming met lokale aanbieders jeugdaanbod      

Meer informatie vind je hier

Reacties zijn gesloten.