Kort verslag applicatie

De bijscholing van zaterdag 6 juni werd gehouden in een ruime zaal van de nieuwe ijsbaan Twente in Enschede. De deelnemers kregen vier presentaties aangeboden, onder leiding van dagvoorzitter Piet Schipper.

bijeenkomst

Allereerst startte de dag met een voordracht van Julien Ryckeboer, afkomstig uit België. Hij gaf ons een korte introductie van de schaats- en skeelersport in België en de mogelijkheden. Verder kwam een eigen onderzoek onder diverse Belgische en Nederlandse schaatsers en skeeleraars aan de orde dat informatie opleverde over het inspanningsgevoel.

Jeroen JenesonDaarna volgende een interessante presentatie van Jeroen Jeneson. Hij is inmiddels al voor de derde keer bij ons aanwezig en ook nu weer met interessante metingen, grafieken, hypothesen en voorzichtige conclusies. Allereerst nam hij ons mee terug naar de basis van zijn onderzoek, gestart aan de Universiteit van Utrecht, maar nu voorgezet aan de Technische Universiteit Eindhoven: hoe beschrijven de theorieboeken verzuring en wat voor verrassende inzichten hebben zijn onderzoeken van de afgelopen jaren al opgeleverd. Gaf hij de vorige keer aan dat hij zijn metingen in de MR van 1 been en 2 benen al interessante resultaten opleverden, nu presenteerde hij metingen van liggend fietsen in de MR-scanner. Doordat er continu gemeten kan worden levert dit onverwachte gegevens op. Tevens is er nu op basis van alle kennis een computermodel ontwikkeld dat goed lijkt te voorspellen hoe de zuurgraad in de bovenbeenspier verloopt en ook informatie over welke spiertypen hiervoor ingezet worden.

Rene van der HauwIn het middagprogramma gaf René van der Hauw een inkijk in de ontwikkeling van zijn (elektronisch) logboek, waar hij inmiddels al zeven jaar mee werkt en ontwikkelt. Een goed logboek bevat verslag van de training, algemene, medische en sociale informatie, testen, wedstrijduitslagen en doelen. René heeft ondermeer het verslag van de training gekwantificeerd. Waardoor hij waarden heeft die hij met elkaar, met zijn programma en planning en met eerdere resultaten van de sporter kan vergelijken. Een van de dingen waar René de laatste jaren mee gestoeid en gewerkt heeft is het schrijven van een jaarplanning die ook op basis van de belasting is ingedeeld. Zijn (elektronisch) logboek leidt tot een dashboard met daarop verschillende meetinstrumenten en parameters aan de hand waarvan je als trainer kunt zien of het goed gaat met de individuele sporter of dat je wellicht moet bijsturen.

Julien RyckeboerTot slot gaf Julien Ryckeboer een tweede presentatie waarin hij met ons doornam hoe je je sporters beter kunt informeren over de juiste maat van race-, cross-, gewone of ATB-fiets. Belangrijk is het goed meten van de binnenbeenmaat (op blote voeten). Voor de verschillende typen fietsen zijn er dan verschillende rekenformules om tot de juiste fietshoogte te komen. Verder is belangrijk om goed te beseffen dat de fabrikanten verschillend meten en dat de geometrie van de merken verschilt. Een fietsafstelling verbetert niet door het stuur anders te positioneren, uitgangspunt is een goede zithoogte en –lengte. Tot slot van zijn presentatie legt hij een verband tussen fysieke klachten en welke foutieve fietsafstelling hiervan de oorzaak kan zijn.

 

Reacties zijn gesloten.