Online ALV geslaagd

Het mocht dan iets onpersoonlijker zijn dan normaal omdat we elkaar niet ‘live’ konden ontmoeten, maar met een hoge opkomst en ontzettend positieve reacties, is de online ALV van dit jaar bijzonder maar zeer geslaagd te noemen.

Maar liefst 40 leden, incl. bestuur, waren bij deze online ALV aanwezig. Een deel van het bestuur, te weten de voorzitter Monique Vergeer, Willem-Jan Molleman en Luciano Negro, zaten – op 1,5m afstand van elkaar – bij elkaar. Alle overige leden zaten over het land verspreid. Voor de koffie moest zelf worden gezorgd deze keer, wel hadden de aanwezigen een stroopwafel thuis bezorgd gekregen.

Een paar highlights uit de vergadering…

Bestuurssamenstelling
Luciano Negro en Monique Vergeer-van den Heuvel waren beiden aftredend en stelden zich herkiesbaar. De vergadering liet met ‘digitaal applaus’ weten hiermee akkoord te gaan en voor beiden vertrouwen te geven in een volgende zittingsperiode.

Imke Vormeer gaf vanuit haar nieuwe woonstek in Schotland een toelichting waarom zij tussentijds aftredend was. Het bestuur bedankte Imke voor haar meedenken en -organiseren de afgelopen anderhalf jaar. In de chat kwamen reacties binnen als ‘jammer, maar veel succes in Schotland’. Via haar partner Elma werden live in beeld de bloemen vanuit het bestuur overhandigd. Bedankt, Imke!

Daarna werd Anna Julia Janssen gepresenteerd, voorgesteld én verkozen tot nieuw bestuurslid. Anna Julia zal het bestuur als secretaris gaan versterken. Daarnaast hoopt zij het bestuur te kunnen versterken vanuit haar achtergrond als bewegingswetenschapper en de daarbij behorende netwerken. Volop positieve reacties ook weer via de chat vanuit de leden. Welkom, Anna Julia!

Bijscholingen
Nu de versoepelingen laten zien dat er binnenkort weer bijeenkomsten mogen plaatsvinden, ook in clubhuiskantines, is het bestuur weer volop bezig met het plannen van de uitgestelde bijscholingen. En gezien de goede ervaringen van de KNSB met de online bijscholingen, zul je deze in het vervolg ook zeker bij de NSTV tegen gaan komen. Binnenkort weer inschrijven dus. Hou je mail en de site in de gaten.

Contributiekorting
Het bestuur vroeg de vergadering goedkeuring voor een contributiekorting. Gezien we de laatste jaren en ook dit jaar weer een flinke reserve opgebouwd hebben, we dit jaar minder kosten maken door het niet door gaan van een fysieke ALV en het Schaatstrainerscongres, en het voor veel leden mogelijk een financieel zwaar jaar is door de corona-maatregelen, wil het bestuur graag eenmalig een tegemoetkoming bieden voor haar leden. Het voorstel is een korting van 50% van de contributie voor alle leden die in 2020 een volledig lidmaatschap hebben betaald. Deze korting wordt verrekend met de contributie van 2021.

De vergadering gaat met een ruime meerderheid akkoord met dit voorstel. Wel stelt een aantal leden zijn korting beschikbaar voor een jubileumpotje (NSTV 60 jaar in 2024), naar aanleiding van het voorstel van Chris Zuiderduin om het geld te ‘sparen’ voor een gastdocent die normaal buiten budget ligt.

Afsluiting
Met berichten als “Leuke vergadering, even goed zo online”, “Prima geregeld en dank jullie wel voor alle inspanningen”, “Dit was een top alternatief voor de fysieke ALV” en “Goed bevallen zo, dank jullie wel” kreeg het bestuur volop enthousiaste reacties na afloop.

Reacties zijn gesloten.