Samenvatting en conclusie enquête

Begin december hebben we een enquête onder onze leden gehouden. Hieraan hebben 107 leden deelgenomen, dit is 27%. Een mooi bereik!

Doel van de enquête was te peilen hoe onze leden tegen de NSTV aan kijken, wat men van ons als bestuur verwacht en vooral de behoefte rondom bijscholingen en kennisontwikkeling. De uitkomsten van de enquête geven hiermee goede input voor het beleidsplan 2021-2024 waarmee we bezig zijn.  

Wat het bestuur verheugt, is dat de leden over het algemeen zeer tevreden zijn over de huidige activiteiten en de weg waarop we als bestuur bezig zijn. Er zijn veel enthousiaste reacties.

Er blijkt behoefte te zijn aan een gevarieerd aanbod, van theorie tot praktijk, interactieve workshops tot online bijscholingen. Voor het tijdstip blijft de behoefte ook zeer divers, waar de een juist door de week wil, geeft de ander juist voorkeur in het weekend aan. Reistijd maakt voor een groot deel van onze leden niet uit, zo lang het onderwerp maar interessant is, voor een ander deel is een uur reistijd toch wel de max.

Er is volop bijgedragen aan onderwerpen voor onderwerpen voor bijscholingen. Het thema “techniek” komt hierbij als meest genoemd onderwerp naar voren. Daarnaast blijkt er ook veel behoefte te zijn aan onderwerpen rondom innovatie en nieuwe inzichten, periodisering, materiaal en bewegingsanalyse.

Een zeer grote meerderheid staat achter onze visie “Wij willen als NSTV de belangrijkste speler zijn op het gebied van sportspecifieke kennisontwikkeling voor schaatstrainers in Nederland” en herkent zich in onze kernwaarden (Verbinding, Continuïteit, Ontwikkeling, Vernieuwend en Inspirerend). De meerwaarde van het volgen van bijscholingen bij de NSTV zit hem vooral in het sportgerichte aanbod en ook in het ‘makkelijk als trainers met en voor elkaar iets te organiseren’.

Kortom, een gevarieerd aanbod aan bijscholingen, van workshops, lezingen, tot congres, van online tot praktijk, voor alle niveaus, vooral in de regio, specifiek gericht op schaatstrainers, gericht op alle disciplines. Dat is waar onze leden om vragen.

Dank aan iedereen die aan de enquête heeft deelgenomen en ons zo waardevolle input heeft kunnen geven.

Reacties zijn gesloten.