Uitnodiging online ALV 2020

Graag nodigen wij al onze leden en aspirant-leden uit voor onze ONLINE Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdagavond 12 juni om 19.30 uur.

Vandaag heeft iedereen de mail hiervoor ontvangen. De agenda vind je hier. De overige stukken vind je in de Kennisbank van onze ledensite. (Nog niet eerder in de Ledensite ingelogd? Lees dan hier hoe je dit doet.)

Stukken in de Kennisbank
De stukken die je, naast de agenda, in de Kennisbank vindt zijn de volgende:
1. Notulen ALV 2019
2. Jaarverslag 2019
3. Financieel jaarverslag 2019 en Begroting 2020 
4. Voorstel contributie-korting
5. Voordracht nieuw bestuurslid Anna Julia Janssen

Bijzondere aandacht daarbij vragen wij voor ons voorstel voor een contributie-korting en ons voorstel voor een nieuw bestuurslid.

Aanmelden
Het aanmelden voor deze online ALV gaat via de ledensite. Zodra je bent ingelogd, ga je naar “Inschrijven evenement”. Daar vind je de “Algemene Ledenvergadering 2020” waarbij je je heel eenvoudig via de groene button kunt inschrijven.

Vragen
Om de online ALV soepel te laten verlopen, zouden we eventuele vragen al zoveel mogelijk vooraf willen verzamelen. Heb je vooraf aan de vergadering dus al vragen, geef die dan aan in de daarvoor aangegegeven velden bij het aanmelden in de ledensite.
NB: Op elk willekeurig moment ná je inschrijving kun je je inschrijving nog ‘bijwerken’ met nieuwe vragen of een opmerking. Dit hoeft dus niet direct bij het aanmelden.

Deelnemen
Alle leden die zich uiterlijk 10 juni hebben aangemeld, ontvangen vooraf aan de vergadering een uitnodiging via de mail met daarin uitleg en een link voor de online vergadering.

Graag online tot ziens op 12 juni!

Hartelijke groet,
Bestuur NSTV

Reacties zijn gesloten.